ZONA NYAMAN

ZONA NYAMAN

Bacaan: Amos 6

 

Kunci Sukses:
Berjaga-jaga dan kenakan perlengkapan senjata Allah

Memperdalam Akar Iman:
Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tenteram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang!  Amos 6:1

 

Semua orang pasti butuh rasa aman, aman di rumah, aman di jalan, aman di tempat kerja dan aman di mana saja. Tetapi kalau kita hanya ingin hidup di zona nyaman, akan membuat kita lupa akan Tuhan dan akibatnya kita sama sekali tidak membutuhkan Tuhan karena kita merasa semua aman-aman saja

Hidup dalam zona nyaman justru sangat berbahaya karena membuat kita gampang jatuh dalam dosa, jatuh dalam jerat iblis dan akhirnya terjun dalam kebinasaan. Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup di zona nyaman tetapi masuk dalam arena peperangan yaitu peperangan rohani. 

Untuk memperlengkapi kita, Tuhan telah memberikan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6:14-17, Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera; dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Sekarang ini bukan waktunya untuk bersantai, tetapi untuk berperang mengalahkan musuh yaitu iblis dan antek-anteknya. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan memberkati.

 

Bacaan Alkitab Setahun: 2 Samuel 3-4; 1 Korintus 16

****


Renungan harian lainnya