URAPAN MENGHASILKAN KUASA

URAPAN MENGHASILKAN KUASA

Bacaan: 1 Yohanes 2:18-27

 

Kunci Sukses:
Berdoalah setiap waktu di dalam Roh adalah kunci menikmati urapan-Nya

Memperdalam Akar Iman:
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu — dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta — dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes 2:27

 

Urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat yang sanggup mengubah hidup seseorang secara permanen dan merupakan pengalaman indah bersama Tuhan yang tidak dapat terlupakan. Mari belajar dari Tuhan Yesus yang melayani di dunia dengan penuh urapan dari sorga sehingga di setiap pelayanan-Nya selalu disertai mujizat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Urapan inilah yang menarik banyak orang datang kepada-Nya. Alkitab menyatakan, “…tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.” (Kisah Rasul 10:38).

Tuhan Yesus dipenuhi oleh urapan sorgawi karena Ia selalu bersekutu dengan Bapa. Kita pun dapat mengalami urapan kuasa-Nya asal kita senantiasa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kekariban dengan Dia kita tidak akan mengalami kuasa-Nya, sebab urapan dari Tuhan dapat lenyap bila kita jarang bersekutu dengan si Pemberi urapan itu.

Rasul Paulus mengingatkan, “Berdoalah setiap waktu di dalam Roh..” (Efesus 6:18b), itulah kunci menikmati urapan-Nya, sehingga kita bisa melayani dengan kuasa dan menjadi berkat bagi  banyak orang. Amin.

 

Bacaan Alkitab Setahun: Hakim-Hakim 10-11; Roma 6

****


Renungan harian lainnya