SUNGGUH AMAT BAIK

SUNGGUH AMAT BAIK

Bacaan: Kejadian 1

 

Kunci Sukses:
Tuhan Yesus mau kita bertobat dan tinggalkan dosa, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi.

Memperdalam Akar Iman:
Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Kejadian 1:31

 

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan termasuk manusia, sungguh amat baik dan sempurna di hadapan-Nya. Namun apa yang sudah diciptakan Tuhan dengan baik dan sempurna akhirnya rusak akibat ulah manusia sendiri yang tidak taat dan takut akan Tuhan. Hari ini dunia sudah tidak baik seperti semula, manusia tidak sanggup memelihara apa yang sudah diciptakan Tuhan akibatnya jutaan manusia mati karena bencana alam, virus, kelaparan, perang dan sebagainya.

Untuk menyelamatkan manusia yang sudah rusak akibat dosa, maka Tuhan Yesus harus menderita dan mati supaya manusia yang sudah rusak dan hancur kembali dipulihkan dan diselamatkan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau kita bertobat dan tinggalkan dosa, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi, hidup setia mengiring Yesus dan pikul salib sampai garis akhir. Tuhan memberkati.

 

Bacaan Alkitab Setahun: 1 Samuel 6-7; 1 Korintus 1

****


Renungan harian lainnya