OTORITAS PEMBERI JANJI

OTORITAS PEMBERI JANJI

Bacaan: Yeremia 32

Kunci Sukses:
Jangan ragukan Dia yang memberikan janji. Dia berkuasa untuk menggenapi semua janji-Nya

Memperdalam Akar Iman:
Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apa pun yang mustahil untuk-Mu! Yeremia 32:17

 

Tanpa pemerintahan Yang Mahakuasa, tidak ada nabi yang menubuatkan kelahiran Mesias. Tidak ada malaikat yang memberitakan kelahiran-Nya kepada para gembala dan tidak ada Maria yang memikirkan tentang bayinya yang ada di palungan. Tidak akan ada mujizat di Palestina. Tidak akan ada Anak Manusia yang taat sempurna. Tidak akan ada pengadilan yang tidak adil dan salib yang kejam. Tidak akan ada para murid yang meneruskan warisan Injil kepada kita, tidak akan ada Kitab Suci, tidak akan ada gereja, dan tidak akan ada harapan hidup kekal.

Jika kita ingin menjangkau janji hidup kekal yang diberikan Injil, kita harus menerima pemerintahan absolut Dia yang karena pemerintahan-Nya, mampu memberikan janji itu kepada kita. Harapan tidak hanya ditemukan dalam keindahan janji itu, tetapi dalam kuasa dan otoritas Dia yang memberikan janji tersebut. Tidak ada harapan dalam janji orang yang tidak punya kuasa atas situasi dan lokasi di mana janji itu harus digenapi. Namun, kita punya harapan karena Tuhan memerintah sepenuhnya atas semua tempat di mana semua janji-Nya harus digenapi dalam hidup kita. 

Karena Allah memerintah atas semua tempat di mana kita hidup, Dia mampu menepati janji-Nya di situasi di mana janji-Nya dibutuhkan. Amin!

 

Bacaan Alkitab Setahun: Hakim-Hakim 5-6; Roma 3

***


Renungan harian lainnya