DALAMNYA KASIH ALLAH

DALAMNYA KASIH ALLAH

Bacaan: 1 Yohanes 3:1-10

 

Kunci Sukses:
Kita mempunyai Bapa yang penuh kuasa, tidak ada lagi hal yang perlu kita takutkan

Memperdalam Akar Iman:
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3:1

 

Ketika Rasul Yohanes menulis surat kepada orang-orang percaya dalam jemaat mula-mula yang bergumul untuk tetap beriman di tengah segala pengajaran palsu yang beredar, ia mengucapkan kata-kata berikut ini untuk menguatkan mereka: “Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah…” (1 Yohanes 3:1).

Sebutan “anak-anak Allah” atas orang-orang yang percaya kepada Yesus bersifat intim dan mengikat. Semua orang yang percaya kepada-Nya telah sah menjadi anggota keluarga Allah. Alangkah dalamnya kasih Allah yang mendorong-Nya bertindak bagi anak-anak-Nya! Ada tindakan-tindakan luar biasa yang hanya akan dilakukan orang tua untuk anaknya, seperti seorang ayah yang turun ke dalam sumur demi menyelamatkan anaknya.

Demikian juga dengan tindakan luar biasa yang dilakukan Bapa kita di surga, yang mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal demi membawa kita dekat kepada-Nya dan memulihkan hubungan kita dengan-Nya (ayat 5-6). Jika kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, maka tidak ada yang perlu kita takutkan lagi.

 

Bacaan Alkitab Setahun: Keluaran 7-8; Markus 3

***


Renungan harian lainnya