Ujian Berkat

Ujian Berkat

Bacaan: 1 Raja-Raja 11:1-13

Kunci Sukses:
Hati-hati dengan hartatuhan dan tahta agar tidak menjauhkan kita dari .

Memperdalam Akar Iman:
“Sebab itu TUHAN menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari pada TUHAN…” 1 Raja-Raja 11:9

Hikmat yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi Salomo sebagai pemimpin Israel berdampak positif dalam kehidupannya: Salomo menjadi sangat terkenal dengan kebijaksanaannya.  Imbasnya adalah ke seluruh aspek kehidupannya, Salomo menjadi orang yang cakap di segala bidang. Akhirnya Salomo pun berlimpah dengan harta dan kekayaan. Takhta, kekuasaan dan harta ada dalam genggamannya; namun biasanya seseorang yang memiliki takhta dan harta kehidupannya tak jauh pula dari wanita. Terbukti  “…raja Salomo mencintai banyak perempuan asing…(1 Raja 11:1).

Ternyata kehidupan yang diberkati Tuhan tidak menjamin seseorang akan semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ada dua kemungkinan:  berkat dan kedudukan tinggi akan membuat seseorang semakin mengasihi Tuhan, atau malah sebaliknya membuat seseorang menjadi lupa diri, dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan berkompromi dengan dosa. Inilah yang terjadi dalam diri Salomo: harta dan takhta membuatnya berubah. Dengan harta yang melimpah Salomo berkesempatan memiliki banyak wanita dan memuaskan keinginan dagingnya, padahal Tuhan sudah mengingatkan (1 Raja 11:2). Bahkan Alkitab mencatat: “Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.” (1 Raja 11:3).

Karena harta, tahta dan wanita Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Inilah yang menjadi awal kehancuran hidup Salomo!

Bacaan Alkitab Setahun: Daniel 9-10; Maz 119:73-96

 

***


Renungan harian lainnya